Organizace soudnictví a právní služby - Ilona Schelleová a kolektiv

Neohodnoceno
Organizace soudnictví a právní služby - Ilona Schelleová a kolektiv
299 Kč –17 %

2.jakost - lehce poškozený obal

249 Kč
Momentálně nedostupné

K nejvýznamnějším funkcím státu patřil vždy výkon soudnic­tví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem posky­tovat ochranu právům občanů. To vyplývá ze základních funkcí právního státu spočívající v garantování práva na soudní ochranu. Tedy každý člověk má mít svobodný přístup k soudům. Soudy plní významné funkce každého právního státu, jsou klíčovou součástí státního mechanismu. Na jejich efektiv­nosti fungování do značné míry závisí naplňování požadavku právní­ho státu - ochrana práva. Z toho důvodu organizaci soudnictví věnují vý­znamnou pozornost ústavní předpisy všech demokratických států.

Organizace soudů a struktura soudního procesu musí především vytvá­řet předpoklady vysoké „spolehlivosti“ soudního procesu. Početné účinné garance, které se v něm uplatňují včetně plného rozvinutí kontradiktorní­ho sporu, mohou se jevit nadbytečné a těžkopádné pouze nezasvěcenému a neinformovanému pozorovateli. Musí však být posuzovány z hlediska základního cíle soudnictví i společenských a lidských hodnot, které jsou jimi chráněny. Je tedy nutno respektovat operativnost a rychlost, levnost i jiné hodnoty téhož řádu, uplatňované v souvislosti s ochranou subjek­tivních práv, pouze do té míry, pokud se nedostávají do rozporu s uplat­něním hodnoty vyšší, která je vyjádřena zákonným, skutkově opodstatně­ným soudním rozhodnutím.

Každý demokratický stát si buduje instituce sloužící k ochraně před nezákonnými zásahy výkonné moci. K nim patří mimo jiné vedle ústav­ního soudnictví i soudnictví správní. Autoři se zaměřili na problematiku advokacie, patentových zástupců a notářů. Neopomněli také zdůraznit legislativu týkající se daňových poradců, která je v tržní ekonomice a v boomu finančního poradenství, velmi žádaná.

Seznamte se s pojmy, které Vás provázejí při různých jednáních a které se běžně užívají, ale většina z nás nezná správnou terminologii a právní úpravu:

* výkonná moc,
* soudnictví,
* advokacie,
* notář,
* patentový zástupce,
* finanční poradce, aj.2.jakost - lehce poškozený obal

 

 

Počet stran: 212

Autor: Ilona Schelleová a kolektiv

Rok vydání: 2006

Nakladatelství: Alfa Nakladatelství

EAN: 9788086851396

ISBN: 80-86851-39-7

Kód Kód: 14416
Kategorie: knihy
Položka byla vyprodána…